CLASSIC TOUR

_________

 

X km

_________

 

X uur

_________

DOWNLOAD
Countryside

X km

_________

 

X uur

Download
Het stadhuis aan de Grote Markt is uw startpunt. In de Tweede Wereldoorlog is de Grote Markt zwaar beschadigd door bombardementen. Dit ziet u vandaag de dag terug aan de noordzijde (V&D) en de oostzijde (Groninger forum) van het plein. Het stadhuis behoort echter tot de gebouwen die de bombardementen hebben overleefd, evenals de zuidzijde van de markt en de Martinikerk. (Afbeelding: Grote Markt 1920. De Paardenkeuring, Otto Eerelman).

Paardenkeuring, Otto Eerelman

Hier staat u aan het Reitdiep. Waar dit vroeger nog een meanderend beekje genaamd de Hunze was, is de benedenloop van het water voor de bevordering van de scheepvaart in de 17de eeuw rechtgetrokken en omgedoopt tot het Reitdiep. Het Reitdiep was, tot de opening van het Eemskanaal in 1876, de enige open verbinding van de stad Groningen met de zee.

Maar tijden veranderen, het Reitdiep wordt hedendaags niet tot nauwelijks meer gebruikt door de commerciële scheepvaart omdat er betere alternatieven zijn. Dit resulteerde in een beweging die zich de afgelopen 20 jaar heeft ingezet voor het ongedaan maken van de schade die het rechttrekken van zowel het Reitdiep (benedenloop-) als de Hunze (bovenloop van het beekje) heeft aangericht. Het geschikt maken van water voor scheepvaart heeft, naast het verwijderen van meanders, als gevolg dat water wordt verdiept en stromingen worden geneutraliseerd. Daarnaast was vrijwel het gehele stroomgebied van het Reitdiep en de Hunze bewerkt tot landbouwgrond. Dit soort veranderingen brengt verregaande gevolgen voor de natuur, een afname van de diversiteit onder flora en fauna was onvermijdelijk. Maar in 20 jaar tijd is er al veel bereikt met betrekking tot het herstel van het stroomgebied van het Reitdiep en de Hunze. Meanders zijn teruggebracht in originele staat en vele hectares landbouwgrond zijn aangewezen als natuurgebied. Flora en fauna die de Nederlanders waren vergeten zijn terug; zoals verscheidene orchideeën, zeldzame vogels (die nu een unicum binnen West Europa zijn) en zelfs bevers!

Street View

CityVisit Groningen © Copyright 2016

CityVisit © Copyright 2016

CityVisit © 2016

CityVisit ©